Přihlásit se
f

PRAŽSKÁ KAMENNÁ SKULPTURA DOBY LUCEMBURSKÉ

Články

Kontext dílny mistra Theodorika a hutě Petra Parléře. Vydáno: 1. 9. 2016
Vědecká konference Karel IV., země Koruny české a Evropa, in: Bulletin UHS 1/2016, s. 18-19. Vydáno: 1. 6. 2016
The reflection of the political situation of the towns of Prague in the visual arts - in the 2nd half of the 14th century Academic Conference: Charles IV, Lands of the Bohemian Crown and Europe (Prague 2016) Vydáno: 1. 5. 2016
Otázky k pražskému parléřovskému stylu a jeho hmotová a barevná rekonstrukce na příkladu bust dolního triforia chrámu sv. Víta v Praze Vydáno: 1. 4. 2016
Proměnit Babylon v Jeruzalém / Chronologie a datace architektonické skulptury chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období. Vydáno: 1. 11. 2015
Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském v lucemburském období (diplomová práce ÚDU FF UK 2014) Vydáno: 1. 6. 2015
Kontext architektonické skulptury chrámu Matky Boží před Týnem a Staroměstské radnice v Praze v předhusitském období.f sdfs Vydáno: 1. 3. 2015
Týnský chrám v průběhu obnov a restaurování. Vydáno: 1. 3. 2015
Obrazy krásy a spásy, in: Dějiny a současnost, 2/2014. Vydáno: 1. 1. 2014
Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období Vydáno: 1. 1. 2013

Autorské články soustředěné na téma architektonické skulptury vrcholného a pozdního středověku v Českých zemích.

Články z let 2014-16 vzešly z projektu GAUK č. 272215.